______ODA BAŞKANI ______

 

Aziz GÜLEÇ

KONYA
TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR
ODASI BAŞKANI

♦ Başkanın Mesajı

_________REKLAM_________

_______________________

_______________________

________________________

 

 

 

ODAMIZIN TARİHÇESİ :

     
Odamız, 1955 Yılında Terziler Yardımlaşma Derneği adı altında , Saray Çarşısı Şenel Sok. adresinde kurulmuştur. İlk kurucular heyeti Ahmet KORU, Mehmet AÇIKSÖZ, İhsan ASLANTALAY, Yusuf ALTINİĞNE, Ahmet BOYALI, Tevfik Bilgin AKSEKİ, Mehmet CENNET’tir. 1966 tarihinde 507 sayılı Kanun gereğince, Yardımlaşma Derneği KONYA Terziler Derneği adı altında Mevlana Caddesi Sümerbank üzerinde faaliyetine devam etmiştir.
        1974 tarihinde Arapoğlu makasında Terziler işhanındaki kendi bürosuna taşınarak 1991 tarihine kadar burada hizmet vermiştir.
       507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun, 3741 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler çerçevesinde Dernek ismi Oda olarak değiştirildiğinden 03.06.1991 tarihinden itibaren Konya Terziler Derneğinin adı Konya Terziler Odası olarak değiştirilmiştir. Bilahare Konfeksiyoncu meslektaşlarımızın kapsama alınması amacıyla Statü değişikliğine gidilmiş, 10.09.1996 tarihinde yapılan Genel Kurulda, Odamızın adı Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası olarak değiştirilmiştir. 23.01.1991 tarihinde Vatan Cad. Esnaf Odalar Birliği Kat:3/3003 adresinde bugün hizmet verdiğimiz yer satın alınarak halen burada üyelerimize hizmete devam edilmektedir.

_______________________

__________İLAN_________


_________REKLAM________

________MEVLANA________